News

News

Update

Update

07 Feb, 2020 | Posted By: Staff Reporter
Keeping Rwaivhi Zvinobhadhara Kutopfuma

RWAIVHI rwunonzi rwakanaka kugara narwo mumba sezvo rwuchibatsira kubata tupukanana nezvizvipembenene zvakaita senhunzi, masvosve nemapete izvo zvinotambudza vakawanda.

Izvi zvakabuda muhurukuro naVaBrown Singano (75) avo vanoshanda kunzvimbo inochengetwa nyoka nezvimwe zvipukanana zvesango, yeSnake World iri pedyo neguta reHarare.

VaSingano — avo vane makore 35 vachiita basa rekuchengeta nyoka —vanoti rwaivhi rwunosandura ruvara zvichienderana neparwunenge rwuri uye imwe inenge iri nzira yekuti rwusaonekwe nezvikara zvinosanganisira nyoka.“Rwaivhi kanhu kakanyorovera, hakana hukasha uye kanodya zvinosanganisira nhunzi, masvosve, hwiza, mabuwebuwe, hozhwa netumwe tumbuyu nekudaro kakanaka chaizvo kugara nako mumba kachidya tunhu utwu,” vanodaro.VaSingano vanoti rurimi rwerwaivhi rwunogona kureba 20 kusvika 30cm urwo rwunotatamuka rwuchishandiswa kubata zvekudya senhunzi nemapete nekukasika.

“Rwaivhi imhuka isingade zvekudzvanywa nyanye pamusana payo, rwunoshama muromo nekushinyira kana rwuchinge rwave kuda kuruma. Rwukakanganiswa kubatwa, rwunoita ruvara rutema kuratidza hasha. Ndipo parunobva rwaruma kana kuti rwukaona rwuchida kuurayiwa rwunobva rwaruma asi harusiye huturu,” vanodaro VaSingano.Vanoti pamba pane marwaivhi panowanza kugara nyoka dzerudzi rwemhangara (boom slang) idzo dzine mazino ekumashure (back fangs) uye dzinofarira kudya marwaivhi.Zvinonzi kune mhando dzakasiyana dzemarwaivhi dzinosanganisira inonzi veiled chameleon inova inorarama kwemakore 5, panther chameleon inorarama kwemakore 2 kusvika pamakore 3 nejackson chameleon inorarama kwemakore 5 kusvika 10.Vanoti izvi zvonoreva kuti kana uchigara narwo mumba, kwemakore ose aya unenge usina dambudziko renhunzi, mapete netumwe tupukanana.

Rwaivhi rwechirume rwunonzi rwunorarama makore akawanda kudarika rwechikadzi.Rwaivhi rwechikadzi rwunoita mazai asi anongosiiwa ari pasi pevhu uye anochechenywa kwapera mwedzi misere.Zvinonzi kazhinji chimwe chinoita kuti rwaivhi rwechikadzi rwusararame kwemakore akawanda inyaya yekuti rwunofa rwuchangopedza kukandira mazai.Mazai aya paanochechenywa panobuda vana vanogona kusvika vasere. Mwana werwaivhi anonzi mandishaya.

Zvichakadai, Sekuru Friday Chisanyu — avo vanova mutungamiriri wesangano rinomirira vanachiremba vechivanhu, reZimbabwe National Practitioners Association — vanoti zvipuka nemhuka dzinokwaniswa kugarwa nadzo mudzimba zvipfuyo chete, kwete rwaivhi.“Mhuka dzatinokwanisa kugara nazvo zvipfuyo zvakaita sehuku, mbudzi nezvimwe.“Rwaivhi kamhuka kane huturu, kakaruma munhu mazino acho haaoneke, asi kanosiya huturu hunotorapwa nemushonga wenyoka unonzi tunguru,” vanodaro Sekuru Chisanyu.


ABOUT AUTHOR

Staff Reporter
Staff Reporter
freelance reporterFOLLOW US