Monday, May 29

Hamuna Mbiri Zvenyu Musazozvikoshesa Maitt Best Friend Mai Maketeni Voundurwa Kunzi Tukumbo Tunenge Twehwiza Vhurirai Murume Wamakavharira Hutsinye Moyo Wedombo

Avawo Ava vanongoti tukumbo tunenge tsvimbo yapotsa muroi,,,,nxiKuda attention zvakunoita so saka waisirei pic iyo wadii kungonyora nhoroondo yako iwe hako hatinei newe hauna kana mbiri usati wasungisa zvipoko totanga kusungisa iwe vhurira baba keteni vawakapfigira mumba nhasi chaiye toda kuti uite live unavo.

  • Share: