Monday, May 29

Tete Tilda Ndi Ketina Chaiye Maramba Doro Vakanga Vazodhakwa Foshoro Kupart Vachiita Dira Rizare Muchembere Votamba

Mhanyai kulive kwatete tilder maiweee vadhakwa handisati ndamboona zvakadaro ko vanojaivha kudaro tete tiridha.

  • Share: